Wednesday, October 16, 2013


VAJUTADE TEKSTILE LEIADRAAMATUKOGUPÄEVADE RAAMES:

KAIU RAAMATUKOGUS:
21. OKT. ETTELUGEMISPÄEV KAIU LASTEAIAS
21. OKT. KELLA 10 - 12 TEENINDAB LUGEJAID MARJU TOEL.

18. OKT. ETTELUGEMISPÄEV KUIMETSA ALGKOOLI ÕPILASTELE.

21. OKT. IRMA ROBAM KAIU LASTEAIAS ETTELUGEMISPÄEVAL
22. OKT. RAAMATUKOGUS MINIVIKTORIIN.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.