Monday, October 29, 2012

JÄRLEPAS ALGAB KATEHHEES.

See keerulise kõlaga sõna "katehhees" on maakeeli õpetus sellest, et Jumal ja tõde on olemas ja mida me võiksime teada, et elada õnnelikult.
Või mida siis tähendab Juuru kiriku laes olev tsitaat "Jumal on armastus?"
Eesti ajaloos on üks periood, ligi 300 aastat, Lõuna-Eestis kauemgi, mis eestlased teadsid, et õnnelikumaks eluks on vaja Kiriku sakramente. Ajaloos räägitakse sellest perioodist vaid halba, põhjusteks on teadmatus ja eelarvamused, millel on sügavad juured.
Sellel kaugel ajalooperioodil enne 16. - 17. sajandit, teadsid eestlased, kust leida armastust, inimlikkust, rahu, arukust ja ka energiat, et püsida teel. Enamus meie kirikuid ehitati sellel ajal ja kirikuskäimisega seostus tunne ja kogemus, et seal, peale puhta südamega "armuleiva" saamist, toimub tõesti kohtumine Jumalaga. Sõna "armuleib" on pärit eesti keeles nendest kaugetest aegadest ja kirjeldab täpselt reaalsust.
Eestlaste kiriku-armastust iseloomustab üks tsitaat ühelt kaugelt külaliselt, kes külastas me maad nendel ammustel aegadel:
"Sest need õnnistatud hinged lähevad laupäeval suure hulgana teele oma puumajakestest, mis asuvad laiali maa eri nurkades, et olla Pühapäeva hommikul meie Isade jutlusel ja Missal" (A. Possevino 1585, tõlge e.k. 1993). 
Samas kirjeldab autor, kuidas ta on näinud korraga Missal viibivat 600-800 inimest "nõnda suure tähelepanemise ja tõsidusega. Nad peavad püha Missaohvrit nii suures aus, et õnnelikuks peab end, kelle juures seda üks kord on pühitsetud." On teada, et dominikaani mungad ja preestrid olid need, kes armastasid maarahvast ja jutlustasid neile lihtsas sõnastuses, miks on vaja lapsi ristida, kuidas teha vajadusel hädaristimist, miks võtta sageli "armueliba", mida teha, kui ollakse kukkunud ... . Ja palju muud. Ikka armastuse pärast teise inimese vastu.
Tänapäeva dominikaani preestrid sõidavad autoga, kuid on sama mõistvad ja hoolivad. 

Meil on harukordne võimalus hakata kohtuma kaks korda kuus laupäeviti dominikaani preestrite, Isa Arturi ja Isa Woijcech, kes on pärit Poolast, kuid räägivad eesti keeles. Seda kursust, milles räägitakse katoliku kiriku õpetusest, nimetataksegi katehheesiks. Peale kursuse lõppu on võimalik enda ja laste ristimine ja Kirikusse astumine. 

Esimene katehhees toimub laupäeval, 3. novembril, kell 11.00 "Hakukeses."

Tore oleks, kui te registreeriksite ennast: ausnele@gmail.com või 489 7398. Saate vastused ka tekkinud küsimustele.

Nele Aus

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.