Monday, May 7, 2018

HÄÄLETUS ON LÕPPENUD!

KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUS

Juba neljandat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarvelisi vahendeid. Sellel aastal jagatakse enim hääli saanud projektide vahel 60 000 €.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2018. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16 aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas.

Rahvahääletus toimub 8. maist kella 8.00 – 23. maini kella 8.00.

Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, teenuskeskustes ja kõigis Rapla valla raamatukogudes.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee. Võiduideed saab hakata ellu viima eeldatavasti juunis 2018.

LAEKUNUD IDEEDEGA SAAB TUTVUDA SIIN.

Wednesday, May 2, 2018

UUED RAAMATUD!

Ilukirjandusest:
Park, Y. - Ellu jääda
Mankell, H. - Itaalia kingad
Tali , P. - Minu Pärnu
Durrant, S. - Mäleta mind sellisena
Rendell, R. - Pimedad nurgatagused
Lepajõe, A. - Röövlinnud. 2. osa
Afanasjev, V. - Serafima ja Bogdan
Remsu, O. - Tapjad
Lapena, S. - Teisel pool seina
Kivirüüt, K. - Tuulte linn
Riel, A. - Vaik
Persson Giolito, M. - Vesiliiv

MINU PÄRNU. SUVITAJAKS SAAMINE piltELLU JÄÄDA  pilt

Teabekirjandusest:
Ackerman, J. - Geniaalsed linnud
Kähr, A. - Hosta
Reinart, H. - Õrnad ja tugevad

 Ã•RNAD JA TUGEVAD. UNUSTATUD JA UNUSTAMATUD NAISED EESTI AJALOOST pilt

Noortele, lastele:
Widmark, M. - Kohvikumõistatus
Russell, R. R. - Luuseri päevik [6]
Widmark, M. - Vanglamõistatus
Kuusler, H.-J. - Verevalla varandus
Kirsi, H. - Viisakas mees

LUUSERI PÄEVIK. LOOD MITTE KUIGI ÕNNELIKUST SÃœDAMETEMURDJAST  pilt VEREVALLA VARANDUS pilt

KÜLASTAGE RAAMATUKOGU!

Wednesday, April 18, 2018

KIRAJNDUSLIK MÄLUMÄNG "MEIE EESTIMAA"

Mälumäng toimus 4.-5. klassidele. Läbi tuli lugeda 9 Eestimaast kõnelevat raamatut. Valikvastustega küsimused koostasid Rapla keskraamatukogu töötajad. Küsimusi oli kokku 20. Sel aastal oli osalemas 15 neljaliikmelist võistkonda erinevatest Rapla maakonna koolidest. Kaiu kooli võistkonda kuulusid Kevin  ja Airon 4. klassist ja Kirke ja Ragnar 5. klassist. 
Viieteistkümne võistkonna hulgas saavutasid Kaiu lapsed tubli 4. koha!

1. koht Märjamaa 3
2. koht RÜG 5.A
3. koht Kohila 4.A ja 5.A
4. koht Kaiu 4.-5. klass.

Olgu öeldud, et kolmandat ja neljandat kohta lahutas vaid 1 punkt. 


VÕISTLUSMÄNG NETIKIRJARIIN

11. aprillil toimus Rapla Kultuurikeksuses 5.-6. ja 7.-8. klassidele mõeldud võistlusmängu Netikirjariin lõpetamine. Võistumäng on internetipõhine ja toimub Socrative keskkonnas. Osalejaid oli sel hooajal 37 võistkonda üle Rapla maakonna. Lugeda tuli raamatuid, tunda Raplamaad, osata tunda erinevaid andmebaase ning otsida vastuseid põhjatust internetist. Viimaseks ülesandeks oli võistkondadel teha väike reklaamklipp teemal “Minu Raplamaa”.

5.-6. KLASSIDE KOLM PAREMAT:

1. Kaiu Printsid


Tublid Sten, Ragnar, Laur ja Romet

2. Järvakandi Kooli plikad
3. Kohila Gümnaasiumi kuuendikud

7.-8. KLASSIDE KOLM PAREMAT:
1. Rapla VG 8.a poisid
2. Rapla VG 7.b
3. Rapla ÜG Kaelkirjakud

Monday, April 2, 2018

UUT LUGEMIST!

Ilukirjandusest: 

Tuule, E. - Eraku eksitus
Johanson, K. - Hundirada
E.-Villup, M. - Hurmava Horvaatia embuses
Mikweldt, J. - Mina, korralik naine
Renser, B. - Minu Indoneesia
Sikk, R. - Minu Virumaa
Ernits, M. - Pidu
Kivirähk, A. - Rehepapp, ehk, November
James, E. L. - Tumedam

Auschwitzi tätoveerija Koidula. Ajastu taustal, kaasteeliste keskel

Teabekirjandusest: 

Villido, I. - Emotsioonid
Nõiakatla tarkuseterad

Lastele, noortele:

Williamson, L. - Lihtsalt spagetipoiss
Watt, E. - Murtud prints
Tungal, L. - Saba
Saar, A. - Seisa siin, Pärt!
Kivirähk, A. - Sirli, Siim ja saladused

Käik vanaema Mürrmürri juurde Saba

Friday, March 23, 2018

ÖÖS ON ASJU ...

Mitmendat aastat korrraldavad Kaiu kooli algklasside õpetajad lastele üritust "Öölugemise" nime all. Olime meiegi, raamatukogutöötajad Irma, Elerin ja mina kutsutud üht töötuba korraldama. Lisaks meie töötoale said lapsed osaleda veel meisterdamise, liikumise ja lugemise töötoas. Lugemise töötoas said lapsed teistele tutvustada enda loetud raamatut. 

Mõned pildid meie töötoast:
AASTA PÄRAST JÄLLE!

Thursday, March 15, 2018

Lastekaitse Liidu 

eestvedamisel valisid lastekirjanduse eksperdid 
2017. a ilmunud uudiskirjanduse hulgast välja 
Hea lasteraamatu ja Hea noorteraamatu.
Pildiotsingu hea lasteraamat 2017 tulemus

Pildiotsingu hea noorteraamat 2017 tulemus