Friday, January 29, 2016


RAAMATUKOKKU SAABUSID UUED RAAMATUD. 

VAATA NIMEKIRJA SIIT.


Tuesday, January 19, 2016

KAIU RAAMATUKOGU 2015. A. TEGEMISI

Rahvaraamatukogu seadusest tulenevalt on kõik rahvaraamatukogud aruandekohuslased. Iga aasta algul koostame ja esitame Rapla Keskraamatukogule, nemad omakorda Kultuuriministeeriumile, hulga numbreid raamatukogu kasutamise kohta. Toon välja mõned näitajad Kaiu raamatukogu 2015. a. riiklikust statistilisest aruandest.

Kaiu raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv 2015.a. oli 756 inimest. Teeninduspiirkonna moodustab Kaiu alevik ja ümberkaudsed külad.

Raamatukogu teenuseid kasutas 2015. a.
266 inimest,
sh. lapsi (kuni 16. a.) 100
sh. laenutajaid 227.
Külastusi oli 4373
sh. laste arv 1344.
Kojulaenutusi oli 6219
sh. lastele 952
sh. ilu- ja lastekirjandust 3840
sh. ajalehti ja ajakirju 1096.

2015. a. lisandus raamatukogusse 326 raamatut, neist 28 annetusena. Kokku on raamatukogus arvel 11 715 teavikut - need on siis raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised.

Igal kuul saabub raamatukokku tellimisnimekirjade alusel uusi raamatuid. 2016. aasta esimest raamatupakki veel saabunud ei ole. Üldiselt jõuavad juba ilmunud raamatud raamatukokku mõnevõrra hiljem, kui poelettidele. Aga tellitud on kõik eelmise aasta lõpus ilmunud menukid, näiteks M. Kilumetsa „Jaak Joala. Kuulsuse ahelad,“ S. Rästa „Minu Kennedy,“ T. Pruuli ja K. Muuli „Vilja teine elu,“ E. Tohvri „Äri ja armastus.“ Samuti lastele „Maša ja karu. Tervist!“, „Tom Gates,“ M. Keräneni „Armando.“ Seda, kas raamat on juba jõudnud raamatukokku, saate jälgida blogist kaiuraamat.blogspot.com.ee või raamatukoguprogrammist RIKS.


Enim laenutati 2015. a. ilukirjandust, lastekirjandust, mälestusi, kriminaalromaane ja armastusromaane.

Kaiu raamatukogu laenutuste top 2015. a.

         Pets, Helju - Elu läheb edasi
         Tohvri, Erik – Ühe katuse all
         Kersna, Vahur – Ei jäta elamata
         Pets, Helju – Klassikokkutulek Kassaris
         Brown, Sandra – Aukohustus
         Selgeltnägija Ilona Kaldre tuleproovid
         Kull, Avo – Ausammas
         Dalai-laama – Avali süda
         Roberts, Nora – Nataša taltsutamine
         Roberts, Nora – Rachelisse armumine

2016. a. jätkub raamatukogus Juuru koguduse õpetaja Kalle Kõivu läbiviidav piibliring. Koos käiakse kord kuus ja koos Juuru inimestega. Oodatud on kõik, kel on tekkinud küsimusi piibli, selle  tegelaste, erinevate uskumuste  ja kõige muu maailma puudutavate küsimuste kohta. Koosviibimised toimuvad mõnusas lihtsas vestlusringis.


Loodame, et meie segasel haldusreformi läbiviimise ajal raamatukogud ka väikestesse küladesse püsima jääksid, sest kuhu veel minna oma teadmishimu rahuldama, kui mitte kohalikku raamatukokku.Monday, January 4, 2016