Wednesday, December 19, 2012

 

Aasta lõpp läheneb suure kiirusega. Nagu alati tehakse aasta lõpus kokkuvõtteid eelnenust. Järgmise aasta algul on raamatukogul kohustus esitada 2012. a. kohta statistiline ja sisuline aruanne. Siis selgub, kui hästi olen osanud rahasid planeerida ja kui palju lugejaid lugema "meelitada." Paljusid teist ei olegi vaja meelitada, teid toovad jalad ise kohale. Tahan tänada kõiki raamatukogu lugejaid! 

Suurimate raamatusõprade nimekiri asub siin. 
Suurimad lapslugejad, lasteks loetakse meie programmis kuni 16 aastaseid.

Väga palju on häid inimesi, kes oma tegude ja mõtetega toetavad raamatukogu tegemisi. Eriline tänu Elvile, kes tõi sellel ja paljudel eelnevatel aastatel raamatukokku jõulumeeleolu juba esimesel advendil omavalmistatud jõulupärjaga. Samuti tänud Taunole, kes kord kuus on võtnud vaevaks käia piiblitunde pidamas. Loodan et jäkub ka uuel aastal klubi Huvitajate tegevus. Kuigi rahalist toetust seekord ei õnnestunud Kultuurkapitalilt saada, proovime järgmiseks tähtajaks uue projekti kirjutada. Ja nagu eelmisest üritusest selgus, kui ikka teema on huvitav, ei ole väike rahaline panus esinejale takistuseks. Järgmise klubiürituse planeerime veebruarikuusse.

MÕNUSAID JÕULUPÜHI TEILE KÕIGILE!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.