Tuesday, October 16, 2012

XV TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL EESTIS

E-õppe nädal
"Kool kui digikodanikuks kasvamise koht"
15.-18. oktoober 2012
Täiskasvanud Õppija Nädala (12. - 19. oktoober) raames  toimub e-õppe nädal (15. – 18. oktoober) teemal „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“.  E-õppe nädala eesmärgiks on selgitada kooli rolli vastutustundliku digikodaniku kujunemisel.

Nädal jaguneb päevade kaupa alateemadeks, mis ärgitavad õpilasi diskuteerima. Neljal päeval igal hommikul kell 8.00 on e-õppe nädala kodulehel üleval uued õppevideod vastava päeva teemaga. Päeva teemasid saab kommenteerida e-Õppe Arenduskeskuse Facebook`i lehel.

E-õppe nädala alateemad:
15. oktoober: Digitaalne kirjaoskus
16. oktoober: E-riik
17. oktoober: Sotsiaalvõrgustik ja digijälg
18. oktoober: Ristmeedia

E-õppe nädalaga seotud muud vahvad tegemised:
17. oktoobril tähistab e-õppe päeva Tartu Ülikool.
Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste video: "Laimamine Internetis - Filmist Koolivägivald".

Vaata e-õppe nädala „Kool kui digikodanikuks kasvamise koht“ sissejuhatavat videot, kus  Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppejõud Linnar Viik arutleb teemal „Digitaalne tulevik – kuhu me liigume?“ 
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.