Monday, January 9, 2012

STATISTIKAT

Teeninduspiirkond (Kaiu alevik ja ümberkaudsed külad):
2010 - 882 inimest
2011 - 871 inimest

Raamatukogu kasutajaid:
2010 - 312 in
2011 - 288 in

sh lapsi:
2010 - 107; 2011 - 99

Külastuste arv:
2010 - 4689; 2011 - 4512

Kojulaenutuste arv:
2010 - 6491; 2011 - 6069

sh lastele:
2010 - 1351; 2011 - 1079

Kogud aasta algul:
2010 - 12 030 nimetust; 2011 - 12 197 nimetust

Juurde aasta jooksul:
2010 - 414; 2011 - 411

Kustutatud aasta jooksul (raamatuid, ajalehti-ajakirju):
2010 - 247; 2011 - 400

Kogud aasta lõpul:
2010 - 12 197; 2011 - 12 208

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.