Thursday, November 3, 2011

Tänases Eesti Päevalehes Rein Siku intervjuu kultuuriminister Rein Langiga (lühendatud). Nii siis arvab minister raamatukogudest ja nende riigipoolsest rahastamisest. Olgu mainitud, et raamatukogu komplekteerimse summadest moodustab 1 osa riigi poolt antavast rahast, st vastavalt teeninduspiirkonna elanike arvule teatud summa ja 2 osa moodustub kohaliku valla eelarvest küsitud rahad. Kurb on raamatukogutöötajana lugeda sellist artiklit. Ikkagi väga paljud lugejad tulevad raamatukokku just nimelt meelt lahutama ja just nimelt laenutama neid Cartlandeid ja kergemat kirjandust. Kui seegi võimalus neilt ära võtta, mis siis edasi ...?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.