Monday, October 17, 2011

2011. a. Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames valiti koolitussõbralikumaks organisatsiooniks Rapla Keskraamatukogu ja seda mitte maakondlikul, vaid üle-eestilisel tasandil. Ja kuigi keskraamatukoguna on organisatsioonil kohustuseks raamatukogutöötajate täiendkoolituse korraldamine maakonnas ja sealsete inimeste nõustamine erialaküsimustes, on neil lisaks välja kujunenud korralik koostöövõrgustik ning ühiselt suudetakse nii töötajatele kui lugejatele pakkuda parimat. (Loe L. Ehavere artiklit Rapla Teatajas)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.