Tuesday, May 31, 2011

ESITAGE TÕN - i NOMINENTE!

Nominentide ankeedid tuleb esitada Raplamaa TÕN- i (täiskasvanud õppija nädal) tugigrupile 15. juuniks 2011 meilile: ivi.sark@mail.ee.
Ankeedid leiad Andrase kodulehelt www.andras.ee ja www.raplamaa.ee

Tunnustamiseks võib kandidaate esitada igaüks ja märkamist väärib igasugune täiskasvanud inimeste õppimine, ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.