Tuesday, January 11, 2011

Raamatukogu arvnäitajad seisuga 01.01.2011

Fondis raamatuid: 11962
Teeninduspiirkonna elanike arv: 882
Raamatukogu kasutajaid: 312
sh laenajate arv: 276
sh laste arv: 107
Külastuste arv: 4689
Laenutuste arv: 6491
Ilu- ja lastekirjanduse laenutuste arv: 3822
Perioodika laenutuste arv: 790
Töökohaarvuteid: 2, sh lugejakasutuses 1 ja internetiühendusega 2
Printereid: 3
Koopiamasinaid: 1
Id-kaardi lugereid: 2, sh lugejakasutuses 1

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.