Wednesday, October 21, 2009

RAAMATUKOGUPÄEVAD 20. - 30. OKT. 2009


Raamatukogupäevad "Rahvas algab raamatust."
Raamatukogupäevad on aeg, mil liidame taas hääled, et raamatukogud kuuldavaks ja nähtavaks teha. Erialastes mõõduvõtmistes õpime oma oskusi ja võimalusi paremini tundma ning edasi andma. Eriliste ettevõtmistega tõstame esile meie poolt pakutavate võimaluste paljusust. Niihästi väikestel maaraamatukogudel kui ka suurtel teadusraamatukogudel on täita asendamatu roll rahva mälu hoidmise ja edasiandmise missioonis. Raamatukogupäevad toovad endaga kaasa tavapärasest aktiivsema tegutsemise, mis omakorda sunnib meid kõiki kiirematele pööretele.

Anneli Sepp
ERÜ juhatuse esinaine

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.