Wednesday, September 23, 2009

RAAMATUNÄITUS "EDGAR VALTER 80"

Raamatukogus on üleval raamatunäitus E. Valterist ja tema loomingust. Näitust on juba uudistamas käinud lasteaialapsed koos kasvatajatega ja Kaiu Põhikooli 2. klass, kes pidas raamatukogus emakeele tundi. Algul tutvustasin lastele raamatukogu ja kuidas raamatukogus käituda, tunni lõpupoole vaadati koos videot. Lapsed esitasid palju huvitavaid küsimusi: mida siis teha, kui raamatukogu raamat on ära kadunud, mida teha siis, kui kodus on ka samasugune raamat ehk kuidas ära tunda Kaiu raamatukogu raamatut jne. Kuna koolis on käsil parasjagu A. Perviku Paula raamatud, siis õpetaja soovitas kõigil neid lugeda. Koos õpetajaga otsisime välja ka juba järgmise nimekirja, mida lapsed lugeda võiksid.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.